Zadzwoń:

+48 534 449 233

Email:

mediator.pesta@gmail.com

Jak zgłosić Sprawę Do Mediacji?

Podstawowe informacje o mediacji

Fajnie, że jesteś.

To, że jesteś na tej stronie oznacza, że chcesz podjąć ważny krok w celu rozwiązania konfliktu. To bardzo dobra wiadomość, mediator to osoba, która w bezstronny sposób pomoże Ci dojść do porozumienia. Pamiętaj, że mediacja jest dobrowolna i ma sens tylko wtedy, gdy wszystkie strony sporu będą dążyć do jego rozwiązania. Dołożę wszelkich starań,  żebyście czuli się swobodnie, i żebyście mogli na spokojnie porozmawiać o swoich potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach. Mediator powstrzymuje się od wydawania opinii i doradzania którejkolwiek ze stron. Mediacja jest poufna, a zatem wszystko co wybrzmi na naszych spotkaniach będzie naszą tajemnicą.

Krok pierwszy

Żeby wszcząć procedurę mediacji konieczne jest złożenie wniosku o mediację, który znajdziesz na dole strony. Po otrzymaniu wniosku skontaktuję się z drugą stroną z propozycją przystąpienia do mediacji. Jeżeli druga strona zgodzi się na mediację to niezwłocznie cię tym poinformuję. Mediacja jest odpłatna, a więc na tym etapie warto jest się zastanowić w jaki sposób pokryjecie jej koszty. Tutaj taka mała wskazówka. Jeżeli chcesz zachęcić do mediacji to warto jest zobowiązać się do pokrycia kosztów pierwszego posiedzenia mediacyjnego, lub całej mediacji. W sytuacji konfliktowej informowanie drugiej strony o kosztach może wzbudzić sprzeciw. Zatem taktowne i skuteczne jest posiadanie tego pierwszego argumentu w mediacji. Po wyrażeniu zgody przez drugą stronę sporu na mediację wyznaczymy dogodny dla wszystkich termin pierwszego spotkania mediacyjnego – będzie to spotkanie informacyjne.

Spotkanie Informacyjne

Pierwsze spotkanie mediacyjne jest co do zasady spotkaniem organizacyjnym i informacyjnym. Na tym spotkaniu przedstawię na czym polega mediacja, ustalimy sobie zasady współpracy, zbiorę informacje o konflikcie oraz kwestiach, które mają być przedmiotem ugody mediacyjnej. Na spotkaniu podpiszemy również umowę o mediacje.

Jeżeli w trakcie tego spotkania wytworzą się warunki sprzyjające procesom mediacji i będziecie na to gotowi to możemy przystąpić do właściwego postępowania. Natomiast mediacja nie jest procesem, któremu pośpiech służy. Poświęcę Wam tyle uwagi, ile jest potrzebne do wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony. Dobre rozwiązania bardzo często przychodzą z czasem. Na mediację składa się zazwyczaj od 3 do 6 spotkań, jednakże ich faktyczna liczba może być nieograniczona. Mediacja jest procesem dążenia do porozumienia, który charakteryzuje się zasadą wygrany – wygrany. Dlatego też najważniejsze jest to, żeby strony zawierające ugodę mediacyjną były zadowolone z wypracowanego rozwiązania. 

Jak wszcząć procedurę mediacji

Pobierz i złoż wniosek

W celu zaproszenia do mediacji należy złożyć wniosek mediacyjny, który możesz pobrać poniżej. Wniosek musi zostać czytelnie wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną.

Wyślij wniosek

Wniosek o wszczęcie procedury mediacyjnej możesz wysłać listem poleconym na adres: ul. Królowej Jadwigi 3a, 14-200 Iława, na adres e-mail: mediator.pesta@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy, który znajdziesz na dole tej strony.

Wniosek i formularz kontaktowy

Pobierz wniosek Mediacyjny

WYŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY