Zadzwoń:

+48 534 449 233

Email:

mediator.pesta@gmail.com

Mediacje zdalne

Alternatywne formy prowadzenia mediacji

Forma mediacji zdalnych nie należy do najnowszych, aczkolwiek w ostatnich dwóch latach niewątpliwie znacząco zyskała na popularności. Stało się tak ze względu na panującą epidemię wirusa, co spowodowało konieczność wprowadzenia i udoskonalenia rozwiązań komunikowania się na odległość. Modyfikacji uległ nie tylko sposób prowadzenia mediacji, ale i również procedury postępowania sądowego. Szukając informacji o tego rodzaju sposobach prowadzenia spotkań mediacyjnych, można znaleźć, że mediacje zdalne prowadzi się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Jednakże ja prosiłbym o pozostawienie tych niejako abstrakcyjnych form komunikacji na marginesie. Profesjonalnie prowadzona mediacja to proces, który wymaga zachowania powagi i stworzenia odpowiednich warunków, które będą sprzyjały prowadzonej dyskusji. W mojej ocenie rozmowa telefoniczna, wymiana korespondencji email, a zwłaszcza mediacja w formie tradycyjnej nie są dobrymi narzędziami do osiągnięcia celu w postaci porozumienia. Wynika to z podstaw wiedzy o konflikcie, gdzie z jednej strony występują zakłócenia w przekazie informacji, a z drugiej strony brak jest bieżących możliwości doprecyzowania, czy wyjaśnienia przekazywanych przez strony treści. Podstawą procesu mediacji jest przede wszystkim dbanie o jakość komunikowania się adwersarzy. Polega to na tym, że mediator jako osoba trzecia pomaga w formułowaniu przekazu w ten sposób, aby był dla drugiej strony zrozumiały. Jest to czynność podstawowa, której zadaniem jest nie tylko budowanie zrozumienia, ale i również redukowanie konfliktu. Jest to bardzo ważne z tego względu, że przekaz jest ze swej natury niedoskonały. Dzieje się tak, ponieważ pomiędzy nadawcą a odbiorcą treści występują zakłócenia, które są spowodowane doświadczeniem, wiedzą o problemie, emocjami oraz percepcją stron. Dlatego też dbanie o jasność przekazu pozwala ograniczać nieporozumienia, które w normalnych warunkach, bez udziału mediatora miałyby bardzo duże szanse wystąpić.

Mediacje on-line

W związku z powyższym można śmiało stwierdzić, że mediacje zdalne powinny dostarczać wszystkie możliwości, które posiadają mediacje tradycyjne, jednakże z wyłączeniem osobistego spotkania stron i mediatora. Idealnym rozwiązaniem, które pozwala na zobaczenie się nawzajem i rozmowę w czasie rzeczywistym jest skorzystanie z dedykowanych do tego aplikacji. Rynek programów do prowadzenia wideokonferencji, w związku z niesławnym wirusem, uległ dynamicznemu rozwojowi. Niemniej jednak wartymi polecenia są niewątpliwi liderzy rynku: Zoom, Google Meet, czy ClickMeeting. Dodatkową ważną funkcją jest przystosowanie oprogramowania do obsługi tabletów i telefonów z systemami android i IOS, takie dodatkowe funkcjonalności dają ogromną elastyczność końcowemu użytkownikowi.

Zalety mediacji na odległość

Mediacje zdalne świetnie sprawdzają się w mediacjach cywilnych i gospodarczych. Oczywiście znacząca odległość pomiędzy stronami i mediatorem są podstawą decyzji o skorzystaniu z prowadzenia mediacji w formule online. Jednakże nie jest to jedyne kryterium, na które warto zwrócić uwagę. W naszym zabieganym społeczeństwie równie ważna jest oszczędność czasu. Korzystanie z aplikacji do prowadzenia mediacji pozwala na uczestniczenie w spotkaniu będąc w biurze, domu, czy innym dowolnym miejscu na świecie. Jednakże wybierając sobie odpowiednie miejsce mediacji należy mieć na względzie zasadę poufności. Mediacja jest procesem, którego uczestnicy są związani tajemnicą dlatego też wybrane przez nas ulokowanie powinno posiadać cechę intymności. Tak, żeby nikt nas nie podsłuchiwał, ani nikt nam nie przeszkadzał i żebyśmy mogli swobodnie formułować swoje zdania, bez patrzenia na to, czy ktoś postronny je usłyszy. Tutaj warto podkreślić, że mediacji powinny towarzyszyć spokój, swoboda i bezpieczeństwo. Dlatego też pamiętaj o wyborze odpowiedniego otoczenia. Kolejną i zarazem ostatnią zaletą mediacji zdalnych jest ich dodatkowa wartość ekonomiczna. Oczywistym jest, że skoro możemy zaoszczędzić czas na np. dojazdy to i zarazem oszczędzamy nasze zasoby finansowe.

Mediacje online posiadają również wady

Nie da się ukryć, że nie ma rozwiązań idealnych, tak jest również z niniejszą formułą prowadzenia mediacji. Jednakże najważniejsze clou mediacji polega na tym, żeby skupić się stronach pozytywnych i pokonywaniu przeszkód w drodze do porozumienia stron. Jeżeli oponenci zdecydowali się na mediacje zdalne, to mediatorowi nie pozostaje nic innego niż wyciśnięcie wszystkiego, co najlepsze z zastosowanego rozwiązania.

Wniosek i formularz kontaktowy

Pobierz wniosek Mediacyjny

WYŚLIJ FORMULARZ KONTAKTOWY