Zadzwoń:

+48 534 449 233

Email:

mediator.pesta@gmail.com

MEDIATOR

Karol Pesta

Mediacje Gospodarcze

Mediacje Cywilne

Mediacje Konsumenckie

MEDIACJA jest najlepszym
sposobem
rozwiązywania konfliktów

Według statystyk aż 80% postępowań mediacyjnych kończy się podpisaniem ugody

Zatwierdzona przez Sąd ugoda mediacyjna
posiada moc UGODY sądoweJ

MEDIACJA KROK PO KROKU

MEDIACJA KROK PO KROKU

mediacja to sposób dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora
01

KONFLIKT

Konflikty dotykają każdego z nas. Są to sytuacje, które wynikają z braku porozumienia pomiędzy stronami. Ważne jest, żeby szukać rozwiązań, i nie dopuścić do tego, aby konflikt był odkładany na później.

asertywność mediatora jest jednym z najważniejszych elementów skutecznej mediacji
02

MEDIATOR

Mediator jest bezstronną osobą, która wspiera strony w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów.
bardzo ważnym zadaniem mediatora jest zadbanie o równowagę stron konfliktu
03

RÓWNOWAGA

Mediator stworzy odpowiednie warunki do rozmów, które odbywają się w atmosferze szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Mediator zapewni zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy stronami.

mediator pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla adwersarzy
04

ROZWIĄZANIE

Mediator pomaga stronom skoncentrować się na problemach, uzgodnieniu, na czym one polegają, a następnie w wypracowaniu porozumienia, które usatysfakcjonuje wszystkie strony.

ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem pozwala budować przyszłość
05

UGODA

Ugoda mediacyjna może zostać sporządzona w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym. W obydwu tych przypadkach ugoda zatwierdzona przez sąd nabiera mocy ugody sądowej.

mediacja to sposób dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora

01

KONFLIKT

Konflikty dotykają każdego z nas. Są to sytuacje, które wynikają z braku porozumienia pomiędzy stronami. Ważnym  jest, żeby szukać rozwiązań, i nie dopuścić do tego, aby konflikt był odkładany na później 

asertywność mediatora jest jednym z najważniejszych elementów skutecznej mediacji

02

MEDIATOR

Mediator jest bezstronną osobą, która wspiera strony w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów.
bardzo ważnym zadaniem mediatora jest zadbanie o równowagę stron konfliktu

03

RÓWNOWAGA

Mediator stworzy odpowiednie warunki do rozmów, które odbywają się w atmosferze szacunku i poczucia bezpieczeństwa. Mediator zapewni zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy stronami.

mediator pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla adwersarzy

04

ROZWIĄZANIE

Mediator pomaga stronom skoncentrować się na problemach, uzgodnieniu na czym one polegają, a następnie w wypracowaniu porozumienia, które usatysfakcjonuje wszystkie strony.

ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem pozwala budować przyszłość

05

UGODA

Ugoda mediacyjna może zostać sporządzona w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym. W obydwu tych przypadkach ugoda zatwierdzona przez sąd nabiera mocy ugody sądowej.

Rodzaje mediacji

MEDIACJE
CYWILNE

MEDIACJE
GOSPODARCZE

MEDIACJE
RODZINNE

Jaka jest rola mediatora?

MEDIATOR

ZADBA O RÓWNOWAGĘ STRON

mediator to osoba trzecia, która znajduje się pomiędzy stronami konfliktu

MEDIATOR

STWORZY ODPOWIEDNIE
WARUNKI DO NEGOCJACJI
mediator zadba o równowagę stron

MEDIATOR

POMOŻE WYPRACOWAĆ ROZWIĄZANIE
SATYSFAKCJONUJĄCE STRONY
ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem to skuteczny prawnie sposób rozwiązania sporu

Czym jest mediacja?

Mediacje sądowe, pozasądowe, mediacje na żywo oraz mediacje online są jednym z kilku sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów (metody ADR). Stoją tuż obok kompromisu, negocjacji i arbitrażu. Chociaż mediacje są z wymienionej grupy najskuteczniejsze to należy przyznać, że nie należą do najłatwiejszych.

Mediator to osoba, która siada do stołu ze zwaśnionymi stronami. Zadaniem mediatora jest moderowanie dyskusją tak, aby każdy mógł wyrazić i przedstawić swoje potrzeby drugiej stronie. Zrozumienie własnych potrzeb jest kluczem w dotarciu do rozwiązania konfliktu. Dobrze prowadzona mediacja to taka, w której strony mogą opowiedzieć o swoich potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach. Dlatego też naczelną zasadą mediacji jest ta, która zabrania przerywania i wchodzenia w słowo drugiej strony. Często bywa tak, że mediacji towarzyszą silne emocje, a to nie sprzyja procesom osiągania porozumienia. Dobry mediator musi być człowiekiem asertywnym, który zadba o równowagę stron, a kiedy zajdzie taka potrzeba to sprowadzi spotkanie na właściwe tory.

Dobry mediator nie wydaje opinii, nie staje po którejkolwiek stronie oraz powstrzymuje się od dokonywania ocen.

Mediacja jest dobrowolna, a to oznacza, że można z niej w dowolnej chwili zrezygnować. Niemniej to właśnie wola stron, ich determinacja i dążenie do rozwiązania sporu należą do największych zalet mediacji. W mediacji nie ma przegranych, jej elastyczność pozwala niemalże dowolnie kształtować sposób rozwiązania konfliktu. Ramami swobody ugody mediacyjnej są przepisy obowiązującego prawa oraz zasady współżycia społecznego.

Jaką masz pewność, że sąd przyjmie akurat Twój punkt widzenia?

Wchodząc w spór sądowy, zawsze ponosimy ryzyko związane z przegranym procesem. Przegranie sprawy oznacza poniesienie kosztów sądowych, w tym kosztów prawników. Musimy się liczyć, że nasze sprawy mogą nie zostać rozstrzygnięte na naszą korzyść. Z drugiej strony wytaczając powództwo, należy się godzić, z tym że proces będzie się ciągnął przez długie lata. Wobec tego słusznie jest się zastanowić. Czy warto, jest oddać swoje sprawy w ręce sądu, czy wziąć je we własne ręce i skorzystać z doskonałego narzędzia do rozwiązywania sporów, jakim jest mediacja?

Sprawdź jakie są zalety mediacji.

Mediacje Online

Pandemia wirusa Sars-Cov2 wywarła ogromny wpływ na ludzkość, która poszukując nowych i bezpiecznych możliwości funkcjonowania, otworzyła się na spotkania w formule on-line. Mediacje online jest to sposób rozwiązywania konfliktów za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego aplikacji. Aplikacja umożliwia transmisję głosu oraz obrazu, dzięki czemu wszyscy się widzą, tak jakby siedzieli przy jednym stole. Jest to oszczędność ogromnej ilości czasu i pieniędzy, które są bezpośrednio związane z organizacją spotkania mediacyjnego oraz dojazdami. Dodatkowym plusem jest to, że można zająć się swoimi sprawami z dowolnego miejsca na ziemi.

Spotkajmy Się Na żywo

Nic nie zastąpi spotkania przy jednym stole i spokojnej rozmowy przy kawie i dobrym ciastku. Proces dochodzenia do porozumienia jest przyjemniejszy wtedy, gdy mediator może stworzyć odpowiednią ku temu atmosferę. Taką właśnie możliwość dają spotkania na żywo. Bezpośredni udział stron pozytywnie wpływa na proces osiągania porozumienia. Do dyspozycji posiadam przestronną salę, w której każdy może poczuć się swobodnie. Mediacje odbywają się w prywatnym budynku, a to gwarantuje nam maksymalną poufność, oraz to, że nikt nie będzie nam przeszkadzał.

Kancelaria mediacyjna mieści się w Iławie – ul. Królowej Jadwigi 3a, 14-200 Iława

Mediacje Online

Pandemia wirusa Sars-Cov2 wywarła ogromny wpływ na ludzkość, która poszukując nowych i bezpiecznych możliwości funkcjonowania, otworzyła się na spotkania w formule on-line. Mediacje online jest to sposób rozwiązywania konfliktów za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego aplikacji. Aplikacja umożliwia transmisję głosu oraz obrazu, dzięki czemu wszyscy się widzą, tak jakby siedzieli przy jednym stole. Jest to oszczędność ogromnej ilości czasu i pieniędzy, które są bezpośrednio związane z organizacją spotkania mediacyjnego oraz dojazdami. Dodatkowym plusem jest to, że można zająć się swoimi sprawami z dowolnego miejsca na ziemi.

Mediacja klasycznie

Nic nie zastąpi spotkania przy jednym stole i spokojnej rozmowy przy kawie i dobrym ciastku. Proces dochodzenia do porozumienia jest przyjemniejszy wtedy, gdy mediator może stworzyć odpowiednią ku temu atmosferę. Taką właśnie możliwość dają spotkania na żywo. Bezpośredni udział stron pozytywnie wpływa na proces osiągania porozumienia. Do dyspozycji posiadam przestronną salę, w której każdy może poczuć się swobodnie. Mediacje odbywają się w prywatnym budynku, a to gwarantuje nam maksymalną poufność, oraz to, że nikt nie będzie nam przeszkadzał.

Kancelaria mediacyjna mieści się w Iławie – ul. Królowej Jadwigi 3a, 14-200 Iława

MEDIACJA VS PROCES

MEDIACJA

 • Mediacja jest poufna
 • Mediacja jest szybka
 • Mediacja jest tania
 • Mediacja jest dobrowolna
 • W mediacji masz wpływ na rezultat
 • W mediacji poruszysz wszystkie sprawy
 • W mediacji nie musisz nic udowadniać
 • W mediacji możesz oszacować np. wartość nieruchomości

PROCES SĄDOWY

 • Procesy co do zasady są jawne
 • Postępowania ciągną się latami
 • Koszty postępowania i prawników są wysokie
 • Sąd wyda wyrok
 • W sądzie ponosisz ryzyko
 • W sądzie zajmiesz stanowisko
 • Sąd wydaje wyrok w oparciu o dowody
 • W sądzie musisz powołać biegłego i za niego zapłacić
MEDIACJA
PROCES
• Mediacja jest poufna
• Procesy co do zasady są jawne
• Mediacja jest szybka
• Postępowania ciągną się latami
• Mediacja jest tania
• Koszty postępowania i prawników są wysokie
• Mediacja jest dobrowolna
• Sąd wyda wyrok
• Masz wpływ na rezultat
• W sądzie ponosisz ryzyko
• Możesz poruszyć wszystkie sprawy
• W sądzie zajmiesz stanowisko
• W mediacji nie musisz dowodzić
• Sąd orzeka w oparciu o dowody
• Możesz oszacować np. wartość nieruchomości
• W sądzie musisz powołać biegłego i za niego zapłacić

MEDIATOR

Karol Pesta

Karol Pesta

Mediator sądowy

“Szanowni Państwo jestem stałym mediatorem sądowym i specjalizuje się w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Prowadzenie mediacji jest dla mnie przyjemnością ponieważ udzielenie pomocy w dochodzeniu do porozumienia daje mi dużo satysfakcji i poczucie sprawczości. Moją ideą jest pomaganie innym i dlatego też zdecydowałem się na studiowanie prawa. Natomiast uważam, że proces sądowy nie jest odpowiednim narzędziem do rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest metodą WIN - WIN, która jest pozbawiona wszystkich negatywnych cech postępowania sądowego. Moje kompetencje do prowadzenia mediacji potwierdza zdobycie międzynarodowego certyfikatu fundacji VCC, który jest oficjalnie aprobowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Również ukończyłem wszystkie niezbędne kursy oraz specjalizacje - mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak i mediacje w sprawach rodzinnych. Dodatkowo pełnie funkcję biegłego sądowego, co pozwala mi spojrzeć na konflikt z całkowicie innej perspektywy.”

Karol Pesta

Karol Pesta

Mediator sądowy

“Szanowni Państwo jestem stałym mediatorem sądowym i specjalizuje się w sprawach cywilnych oraz gospodarczych. Prowadzenie mediacji jest dla mnie przyjemnością ponieważ udzielenie pomocy w dochodzeniu do porozumienia daje mi dużo satysfakcji i poczucie sprawczości. Moją ideą jest pomaganie innym i dlatego też zdecydowałem się na studiowanie prawa. Natomiast uważam, że proces sądowy nie jest odpowiednim narzędziem do rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest metodą WIN - WIN, która jest pozbawiona wszystkich negatywnych cech postępowania sądowego. Moje kompetencje do prowadzenia mediacji potwierdza zdobycie międzynarodowego certyfikatu fundacji VCC, który jest oficjalnie aprobowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Również ukończyłem wszystkie niezbędne kursy oraz specjalizacje - mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak i mediacje w sprawach rodzinnych. Dodatkowo pełnie funkcję biegłego sądowego, co pozwala mi spojrzeć na konflikt z całkowicie innej perspektywy.”

every size. every industry.

Przeczytaj moje artykuły

jaka jest rola mediatora w mediacji opowiem w niniejszym artykule jakie cechy powinien posiadac mediator

Zadania mediatora

Mediator jest osobą bardzo elastyczną i asertywną, osobą, która potrafi zadbać o komfort, ale i również równowagę wszystkich uczestników postępowania.

Czytaj więcej >

Mediacja i jej zalety

Rozwiązywanie konfliktów w drodze mediacji posiada bardzo dużo zalet, które znacznie odróżniają ją od procesu sądowego. Przede wszystkim są to: szybkość postępowania, niskie i z góry ustalone koszty, wpływ stron na wynik mediacji, elastyczność, poufność i dyskrecja, dobrowolność, doniosłość prawna.

Czytaj więcej >

GOTOWI NA PODJĘCIE MEDIACJI?

Wyślij wniosek o mediacje

Wyślij wniosek o mediacje

Weź sprawy w swoje ręce i skorzystaj z korzyści mediacji.